Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Αναζητώντας το ελάχιστο πολιτειακό (πολυπολιτισμικό;) όριο: η μετανάστευση στην Ελλάδα της κρίσης


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Δημήτρης Χριστόπουλος
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alba, R. & Nee, B. (2011). ‘Θεωρία της αφομοίωσης, παλιά και νέα’, στο Λ. Βεντούρα (επιμ.), Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διαδικασίες αφομοίωσης, ενσωμάτωσης η αποκλεισμοί). Αθήνα: Νήσος.
Balibar, Ε. (2005). Πολίτικη και αλήθεια. Αθήνα: Νήσος.
Barry, Β. (2001). Culture and Equality-An egalitarian Critique of Multiculturalism. Oxford: Polity Press.
Βέμπερ, M. (1957). Η Πολιτική ως επάγγελμα. Αθήνα: Παπαζήσης.
Benjamin, W. (2011). Για μια κριτική της βίας. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις.
Βεντούρα, Λ. (επιμ.) (2011). ‘Γηγενείς/μετανάστες: Οροθέτηση και μετατόπιση κοινωνικών συνόρων’, στο της ιδίας (επιμ.), Με τανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διαδικασίες αφομοίωσης, ενσωμάτωσης ή αποκλεισμού, Αθήνα: Νήσος.
Bommes, Μ. & Geddes, A. (2000). 'Introduction. Immigration and the Welfare State’, στο των ιδίων (επιμ.), Immigration and Welfare: Challenging the Borders of the Welfare State. London: Routledge.
Brubaker, R. (2011). ‘Η επιστροφή της αφομοίωσης; Αλλάζοντας προσεγγίσεις για τη μετανάστευση και τα παρεπόμενά της στη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες’, στο Λ. Βεντούρα (επιμ.), Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διαδικασίες αφομοίωσης, ενσωμάτωσης η αποκλεισμού. Αθήνα: Νήσος.
Castel, R. (2011). Όι δυσμενείς διακρίσεις. Το έλλειμμα της ιδιότητας του πολίτη στους νέους των προαστίων’, στο Λ. Βεντούρα (επιμ.), Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διαδικασίες αφομοίωσης, ενσωμάτωσης ή αποκλεισμού. Αθήνα: Νήσος.
Γκολφινόπουλος, Α. (2007) ‘Έλληνας ποτέ ...’. Αλβανοί και ελληνικός Τύπος τη νύχτα της 4ης Σεπτεμβρίου 2004. Ιωάννινα: Ισνάφι.
Dancygier, R. Μ. (2010). Immigration and Conflict in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Elizier, B. R. (1998). ‘The Israeli experience in Multiculturalism’, στο R. Baubock & J. Rundell (επιμ.), Blurred Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship. Aldershot: Ashgate.
Fangen, K., Fossan, K. & Mohn, F. A. (επιμ.) (2010). Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe: Barriers and Bridges. London: Ashgate.
Freedman, J. (2004). Immigration and Insecurity in France. London: Ashgate.
Gans, H. (1992). ‘Comment: Ethnic invention and acculturation, a bumpy-line approach’, Journal of American Ethnic History, 12, 1: 42-52.
Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life, the Role of Race, Religion and National Origin. New York: Oxford University Press.
Hall, S. (2000). ‘The Multi-cultural Question’, στο B. Hesse (επιμ.), Un/settled Multiculturalism. London: Zed Press.
Joppke, C. (1998). ‘Why Liberal States Accept Unwanted Immigration’, World Politics 50: 266-293.
Kymlicka, W. (2005). Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας. Αθήνα: Πόλις.
Le Goff, J. (2006). Η Ευρώπη γεννήθηκε τον Μεσαίωνα; Αθήνα: Πόλις.
Λιάκος, Α. (2011). Αποκάλυψη, Ουτοπία και Ιστορία. Οι μεταμορφώσεις της ιστορικής συνείδησης. Αθήνα: Πόλις.
Μαρξ, Κ. (1982). Η 18η Μπρυμαίρ τον Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Αθήνα: Θεμέλιο.
Μπαλιμπάρ, Ε. (1996). Ο Σπινόζα και η πολιτική. Αθήνα: Εστία.
Μπαλτσιώτης, Λ. (1997) ‘Η πολυγλωσσία στην Ελλάδα’, Σύγχρονα Θέματα, 63: 89-95.
Μπαλτσιώτης, Λ. (2004), Εκδοχές της ελληνικής εθνικής ιστορίας του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα στο λόγο των αρ- βανίτικων κοινοτήτων σήμερα’, πρακτικά συνεδρίου ‘Η ιστορία ως διακύβευμα. Μορφές σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας’, Ηί- storein/Ιστορείν, 4.
Müller, J.-W. (2012). Συνταγματικός πατριωτισμός. Αθήνα: Παπα- ζήσης.
Παπαστυλιανός, X. (2012). ‘Πρόλογος’, στο J.-W. Müller, Συνταγματικός πατριωτισμός, Αθήνα: Παπαζήσης.
Παρσάνογλου, Δ. (2009) ‘Όταν οι κοινωνικές επιστήμες αναπαράγουν ιδεολογικά άλλοθι του “ξαφνιάσματος” της ελληνικής κοινωνίας από τη μετανάστευση’, στο Μ. Παύλου & Α. Σκου- λαρίκη (επιμ.), Μετανάστες και μειονότητες-Λόγος και πολίτικες, Αθήνα: Βιβλιόραμα.
Tsitselikis, Κ. (2012). Old and New Islam in Greece. From Historical Minorities to Immigrant. Herndon, VA: Brill.
Tully, J. (1995). Strange Multiplicity. Constitutionalism in the age of diversity. Cambridge: Cambridge University Press.
Χριστόπουλος, Δ. (2002). Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας. Αθήνα: Κριτική.
Χριστόπουλος, Δ. (2004). Όι μετανάστες στην ελληνική πολιτική κοινότητα’, στο: Μ. Παύλου & Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Αθήνα: Κριτική.
Ψαρράς, Δ. (2012). Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής. Ντοκουμέντα από την ιστορία και τη δράση μιας ναζιστικής ομάδας. Αθήνα: Πόλις.