Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου


Δημοσιευμένα: Sep 24, 2015
Βασιλική Γεωργιάδου
Περίληψη
Στο άρθρο αναλύεται η κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου: ποιες κοινωνικο-δη- μογραφικε'ς κατηγορίες και ποιες επαγγελματικές ομάδες εκλογέων ψηφίζουν κόμματα της άκρας και λαϊκιστικής Δεξιάς και πώς διαμορφώνεται η επιλογή τους αυτή. Επίοης, εξετάζονται οι προϋποθέσεις και εντοπίζονται οι κοινωνικές ομάδες για την εκδήλωση μιας ‘αρνητικής ψήφου’ στα ακροδεξιά κόμματα. Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι λιγότερο τρωτοί στο προσκλητήριο της άκρας Δεξιάς εμφανίζονται οι εκλογείς που διαθέτουν οργανωτικούς δεσμούς και ιδεολογικές ταυτίσεις με ομάδες-προθαλάμους της Αριστερός (συνδικάτα) ή με κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα της Δεξιάς (εκκλησίες). Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ακροδεξιάς στην ύστερη μεταπολεμική εποχή είναι η πολυσυλ- λεκτικότητά της. Το γεγονός ότι αυτή συγκεντρώνει ψήφους από τη Δεξιά και από την Αριστερά θεωρείται αποτέλεσμα ενός αυθεντικού λαϊκισμού τον οποίο εκφράζει. Στον κορμό της άκρας Δεξιάς συναντιόνται ετερόκλιτες ιδεολογικο-πολιτικές αντιλήψεις. Αυτή η ‘πολύπλοκη αλχημεία’ της ακροδεξιάς αποτελεί μια ‘παγίδα’ για τα κόμματα της επι- κρατούσας τάσης: μιμούμενα τον λόγο και υιοθετώντας τις πολιτικές της διευκολύνουν την εκλογική διείσδυσή της σε ομάδες ψηφοφόρων τόσο της παραδοσιακής Δεξιάς όσο και της Αριστερός που έχουν αποβάλει την κομματική τους ταύτιση, ενώ επιπλέον τη βοηθούν να επιβάλλει τα δικά της διακυβεύματα στον πολιτικό διάλογο.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)