Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Τόμ. 41 (2022): Επάλληλες κρίσεις: Εμπειρίες και αποκρίσεις
ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Δημοσιευμένα: 2022-04-27

ΓΡΑΦΟΥΝ:

Γ. Μπιθυμήτρης - Β. Σπυροπούλου - Ν. Κληρονόμος
Μ. Ταστσόγλου
C. Karakostaki
Μ. Χατζηκωνσταντίνου
S. Moscovici
Μ. Κλη

Ι. Χαλαβαζής