Περιβαλλοντικές συγκρούσεις στην Τουρκία: Κράτος, κοινωνία πολιτών και δημόσια ζωή


Δημοσιευμένα: Αυγ 7, 2015
Αιμιλία Βουλβούλη
Περίληψη
Οι διαμάχες που έχουν περιβαλλοντικές διαστάσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στη σύγχρονη Τουρκία. Χαρακτηριστικά τέτοιων συγκρούσεων είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις εναντίον της κατασκευής υδροηλεκτρικών φραγμάτων στα νοτιοανατολικά της χώρας, η δραστηριοποίηση στην Πέργαμο κατά της λειτουργίας ενός χρυσωρυχείου καθώς και η κινητοποίηση εναντίον της κατασκευής μιας γέφυρας στον Βόσπορο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τους σομμετέχοντες σε τέτοιες κινήσεις, οι λόγοι που παρακινούν στην αντίδρασή τους σχετίζονται με τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που η κατασκευή αυτών των έργων θα έχει στο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο των περιοχών καθώς και στη ζωή των κατοίκων τους. Επιπλέον, με τις κινητοποιήσεις αυτές ασκείται κριτική στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής και τίθεται το ζήτημα ποιος έχει δικαίωμα να αποφασίζει τι. Η εργασία αυτή, που στηρίζεται στη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας, εστιάζει στην ανάλυση των συγκεκριμένων δραστηριο- ποιήσεων τις οποίες αντιλαμβάνεται ως συλλογικές δράσεις στη σφαίρα της δημόσιας ζωής, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβουλία κατά της κατασκευής της γέφυρας στον Βόσπορο.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Έρευνα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.