Μεσοπολεμικές πολιτικές και εθνοτικές συγκρούσεις: Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στην περιοχή Καστοριάς


Δημοσιευμένα: Σεπ 24, 2015
Ραϋμόνδος Αλβανός
Περίληψη
Το άρθρο μελετά την εθνοτική διάσταση του Εμφυλίου πολε'μου επικεντρώνοντας σε μια περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας. Ο βασικός στόχος είναι να διερευνηθεί πως οι διακριτές πολιτισμικές ομάδες της περιοχής Καστοριάς εντάχθηκαν στη γενικότερη σύγκρουση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου και πως οι μεσοπολεμικές διενέξεις μεταξύ ντόπιων προσφύγων επέδρασαν στη διαμόρφωση των στρατοπέδων του Εμφυλίου πολέμου στην περιοχή. Μέσα από το τοπικό επίπεδο και την έρευνα σε βάθος μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που κρύβονται πίσω από τις συμμαχίες αυτών των πολιτισμικών ομάδων και να εξετάσουμε πώς η σύγκρουσή τους διασταυρώθηκε και δια- πλέχθηκε με τις συγκρουόμενες (σε πανελλήνιο, σε βαλκανικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο) πολιτικές (και, κατά δεύτερο λόγο, εθνικιστικές) ιδεολογίες.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.