| More

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ!

To eJournals αποτελεί μια ενιαία υποδομή διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και τη διεθνή προβολή των ακαδημαϊκών εκδοτών (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες) και των ελληνικών περιοδικών δημοσιεύσεων. Φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα, κυρίως στον κλάδο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

eJournals [ 24 ]

Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Το περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εκδίδεται από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ). Αρχικά το περιοδικό εκδιδόταν σε έντυπη μορφή (τεύχη 1-6). Με το έβδομο τεύχος του έτους 2008, ξεκινά μια νέα πορεία ψηφιακής μορφής όλων των δεδομένων του περιοδικού. Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από δω και στο εξής θα είναι κυριολεκτικά ανοικτή σε όλους και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς περιορισμούς.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Η έκδοση του περιοδικού άρχισε στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) το 1966 με τον τίτλο ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ. Από τότε έχουν εκδοθεί δεκαεπτά τόμοι του περιοδικού, περίπου ένας κάθε δύο χρόνια. Το περιοδικό αποτελεί το βασικό όργανο δημοσίευσης της έρευνας που διεξάγεται στον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών του ενοποιημένου πλέον (από το 2012) Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνώνείτε από το δικό του ερευνητικό προσωπικό, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες. Το αντικείμενο των ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ήταν κυρίως η Βυζαντινή Ιστορία και η Φιλολογία, καθώς και η αρχειακή έρευνα. Το 2007 το ΙΒΕ επανεξέτασε τους στόχους του περιοδικού και αποφάσισε να επεκτείνει το αντικείμενό του και να προσκαλέσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με αντικείμενο τις Βυζαντινές Σπουδές να συμμετάσχει με δημοσιεύσεις.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

Από το 1953 έως σήμερα η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία εκδίδει το Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής εταιρίας, Bulletin of the Geological Society of Greece, συνεισφέροντας στη διάδοση γνώσεων και πληροφοριών σε ότι αφορά ερευνητικές δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο.

Κυριότερες θεματικές ενότητες:

Γεωδυναμική, Γεωμορφολογία, Διδακτική, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Γεωλογική Κληρονομιά, Γεωπάρκα και Γεωτουρισμός, Γεωφυσική, Γεωχρονολόγηση, Γεωχημεία, Γεωθερμία, Ηφαιστειολογία, Θαλάσσια Γεωλογία, Ορυκτολογία και Κρυσταλλογραφία, Τηλεπισκόπηση, GNSS-Γεωδαισία, Ιζηματολογία, Κοιτασματολογία, Παλαιοοικολογία, Παλαιοντολογία, Παλαιοωκεανογραφία, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Πετρολογία, Σεισμολογία, Στρωματογραφία, Τεκτονική, Τεχνική Γεωλογία, Τεχνική Σεισμολογία, Υδρογεωλογία και Υδρολογία, Υδροχημεία, Φυσικές Καταστροφές, Φυσική Γεωγραφία, Ωκεανογραφία.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Το Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών εγκαινιάστηκε ως περιοδική επιστημονική έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών το 1977. Οι πρωτότυπες εργασίες, τα κείμενα και οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύονται - μετά από κρίση -  στους τόμους του Δελτίου κωδικοποιούν τον ερευνητικό προσανατολισμό του ιδρύματος και ασχολούνται αποκλειστικά με την επιστημονική μελέτη του μικρασιατικού ελληνισμού σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του και σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού του. Στo περιοδικό συμπεριλαμβάνονται και τα χρονικά των δράσεων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας (ΔΧΑΕ) είναι ένα έγκριτο διεθνές περιοδικό που εκδίδεται σε ετήσια βάση από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Xάρη στη μακροχρόνια παρουσία του και τις υψηλής ποιότητας δημοσιεύσεις που περιέχει, έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά όργανα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο θέματα παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και το διεπιστημονικό χαρακτήρα των δημοσιεύσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης των μελετών που υποβάλλονται προς δημοσίευση, οι αυστηροί κανονισμοί και η διαδικασία δημοσίευσης του περιοδικού εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των δημοσιεύσεων στο Δελτίον.

 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης

Το περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης σκοπό έχει να προβάλει την επιστημονική έρευνα που καλύπτει όλες τις γνωστικές περιοχές για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη βάση αυτή, οι Διάλογοι! φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα φόρουμ διεπιστημονικής επικοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτότυπες μελέτες που συνδέουν την εκπαιδευτική πράξη με την έρευνα, την καινοτομία και την αλλαγή στην εκπαίδευση. 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ/ΕΙΕ είναι μια ετήσια περιοδική έκδοση που στόχο έχει την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για την όλη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου και των ερευνητών του ενώ παράλληλα επιδιώκει να αποβεί όργανο επικοινωνίας μεταξύ των Νεοελληνιστών στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται από το 1990.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας. 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Η Επιστήμη και Κοινωνία:Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας στρέφει την προσοχή της στη σχέση επιστημονικού και φιλοσοφικού στοχασμού από τη μια μεριά και πολιτικής και κοινωνικής πρακτικής από την άλλη.

Σκοπός του περιοδικού είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης θεμάτων που άπτονται του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής θεωρίας, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα, την αμεροληψία, τον κριτικό λόγο, αλλά και την καινοτομία στη μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των θεμάτων.

 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του ηλεκτρονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ο Ερανιστής

Tο περιοδικό ειδικεύεται στη μελέτη της πρόσληψης των ιδεών του ευρωπαϊκού 18ου αιώνα στον ελληνικό χώρο και γενικότερα στη νοτιοανατολική Eυρώπη. Φιλοξενεί επίσης μελέτες για την ιστορία του έντυπου βιβλίου. Σε κάποιες περιπτώσεις δημοσιεύει άρθρα που χρονολογικά αναφέρονται στην προ του 18ου αιώνα εποχή αλλά και στον 19ο, καθώς ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις ρίζες αλλά και τις επιβιώσεις του Nεοελληνικού Διαφωτισμού. Γλώσσες των δημοσιευμάτων του είναι, εκτός από την ελληνική, η αγγλική, γαλλική, ιταλική και γερμανική.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Το περιοδικό «Έρευνα στην Εκπαίδευση» επιδιώκει να συμβάλλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών και όλων, χωρίς καμία διάκριση, των επί γης ανθρώπων.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Τα Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια είναι ένα έγκριτο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, που εκδίδεται από την Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ) και στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τις σχέσεις του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση κατά την περίοδο από τον 4ο έως και τον 18ο αιώνα. Το περιοδικό δέχεται προς δημοσίευση άρθρα από ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών αντικειμένων με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία, τη φιλολογία, την αρχαιολογία, την ιστορία των θεσμών και την αρχειακή έρευνα. Στα Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια δημοσιεύονται επίσης βιβλιοπαρουσιάσεις-βιβλιοκρισίες. Οι μελέτες μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα. Η διαδικασία κρίσης και δημοσίευσης εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των μελετών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Η  Επιστημονική Επιθεώρηση «Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» αποτελεί το βασικό μέσον προώθησης των σκοπών της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη. Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα και αναλύσεις κατόπιν κρίσης από ανώνυμους κριτές. Είναι το μοναδικό επιστημονικό περιοδικό τεκμηρίωσης και ανάλυσης κοινωνικών και δημοσίων πολιτικών που εκδίδεται στην Ελλάδα. 

Κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 2006 δύο φορές τον χρόνο. 
Με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή κοινοποίηση και γνωστοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην διεθνή επιστημονική κοινότητα η Επιθεώρηση, από το 2011, δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα μόνο στα αγγλικά ενώ περίληψη των άρθρων υπάρχει και στα ελληνικά. Ακόμα, προβλέπεται η έκδοση και ειδικών τευχών, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Μακεδονικά

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Μνήμων

Ο Μνήμων, επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και κυκλοφορούσε για 40 χρόνια (1971-2010) σε έντυπη μορφή, από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στο περιοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση, πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των δράσεων της Ε.Μ.Ν.Ε.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Μουσείο Μπενάκη

Για την προβολή των συλλογών του και την προώθηση της έρευνας το Μουσείο εκδίδει από το 2001 ένα ετήσιο περιοδικό (Μουσείο Μπενάκη) που δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέμα ή σημείο αφετηρίας αντικείμενα ή αρχεία των συλλογών του, καθώς και τα ετήσια πεπραγμένα των ερευνητικών του τμημάτων. Στις σελίδες του φιλοξενούνται ελληνικά και ξενόγλωσσα κείμενα, τα οποία συνοδεύονται από αγγλική ή ελληνική περίληψη, αντίστοιχα. Δεδομένου ότι το υλικό του Μουσείου είναι ποικίλο, διαχρονικό και διαπολιτισμικό, το περιοδικό κατά συνέπεια ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στα γνωστικά πεδία της Αρχαιολογίας, της Λαογραφίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Μουσειολογίας, της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Σύγκριση

Το περιοδικό Σύγκριση / Comparaison / Comparison δημοσιεύει μελέτες με θέμα την σύγκριση της ελληνικής λογοτεχνίας με ξένες λογοτεχνίες και με τις καλές τέχνες.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Τεκμήρια

Τα Τεκμήρια δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα από το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία ιστορία, την επιγραφική, τη νομισματική, την τοπογραφία και την ιστορική γεωγραφία, καθώς και στη δημοσίευση, αναδημοσίευση ή αξιοποίηση επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες, που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό τον όρο ότι είναι πρωτότυπες και έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση μόνο στα Τεκμήρια. Προς το παρόν, τα Τεκμήρια δεν δημοσιεύουν μεμονωμένες βιβλιοκρισίες. Οι γλώσσες δημοσίευσης είναι η ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.

 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Entertainment - Journal of Media and Movie Studies

Entertainment was tremendously changed in the last two centuries by the invention of new technologies. While the newspaper, radio, and television dominated the longest part of the 20th century, the Internet has provided totally new possibilities to entertain. However, there are factors and images related to entertainment that did not change even though the medium itself was transformed. The interdisciplinary journal Entertainment tries to bring together scholars from all areas attached to media studies to document the above named developments and changes.

 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Historein

Historein is an international, peer-reviewed, open-access electronic journal published biannually by the Cultural and Intellectual History Society (Athens). It is both historical and interdisciplinary in its perspective. It is thus situated within a scholarly “free trade" zone that encourages the interaction between history, philosophy, social anthropology, sociology, gender and labour studies, epistemology, literary and cultural studies. Its main aim is to promote the study of themes and phenomena that cannot be approached solely from within one discipline. Historein strongly supports approaches that tend to erase the distance between theory and research by making self-reflection a vital element of historical scholarship at all levels and stages. At the centre of its interest are questions concerning the production of knowledge about the past, the historicity of interpretative and argumentative strategies, and the politics of disciplinarity. Within this framework, Historein also aims at the enrichment of the evolving debates around class, gender, race, ethnicity, nationality, religion and generation, and the impact respective conceptualisations have had on the establishment of collective formations and subjectivities. 

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

The Historical Review/La Revue Historique

The Historical Revue La Revue Historique is an annual refereed journal of historical research in the human sciences published by the Department of Neohellenic Research (DNR) of the National Hellenic Research Foundation (NHRF) since 2004.It was established as a medium of communication and exchange of ideas with colleagues around the world. We invite original papers and critical perspectives from a wide range of fields within Modern Greek studies, but are not limited to it. Our intention is to provide a medium of dialogue and reflection in the broad field of historical study in the human sciences.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

The IJLTIC is an international, peer-reviewed journal that publishes articles in the fields of applied linguistics, translation and interpreting studies, discourse studies and intercultural communication studies. The journal aims at promoting the intercultural perspective on language communication, fostering mutual respect both by major languages and linguistic trends for the local but also respect and understanding of the local before the global in terms of coexistence. In other words, the IJLTIC will serve as a platform for exchanging and generating insights into local linguistic and communicational aspects that deserve global attention and into global perspectives and trends that have an impact locally.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

   Όροι χρήσης | Προστασία δεδομένων | Open Journal Systems | Copyright © EKT