Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Το περιοδικό Θεάτρου Πόλις είναι ένα διεπιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές για το θέατρο και τις τέχνες, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την απόφαση της 27ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (22-1-2013). Όπως υπoδηλώνει ο τίτλος και η επιλεγμένη προμετωπίδα, το περιοδικό Θεάτρου Πόλις έχει στόχο να αποτελέσει τον (ηλεκτρονικό) τόπο μιας «πόλης», μιας θεατρικής κοινωνίας, η οποία συγκροτείται βάσει του θεάτρου ως κοινώς επιδιωκόμενου «αγαθού» και ταυτόχρονα βάσει της επιδίωξης του κοινού αγαθού μέσω του θεάτρου και των τεχνών.

Τα πεδία που καλύπτει το διεπιστημονικό περιοδικό Θεάτρου Πόλις είναι το ελληνικό και παγκόσμιο θέατρο και δράμα σε όλες τις ιστορικές εκφάνσεις τους και σε σχέση με τον πολιτισμό, τη θεωρία και ευρύτερα τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε σχέση με όλες τις συναφείς τέχνες και ερευνητικούς κλάδους, όπως είναι, για παράδειγμα, η λογοτεχνία, ο χορός, η μουσική, τα εικαστικά, κάθε είδους δρώμενα και τελετές, η παιδαγωγική του θεάτρου, η ενδυματολογία, η σκηνογραφία και η αρχιτεκτονική.

Το θέατρο συνιστά μια σύνθετη τέχνη, που διατηρεί μία σχέση αλληλεπίδρασης τόσο με τις άλλες τέχνες όσο και με τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Ειδικότερα το σύγχρονο θέατρο παρουσιάζει μια ειδολογική, θεματική και μορφική ποικιλότητα, η οποία ευνοεί την συνεξέτασή του με άλλες πολιτισμικές μορφές και περιβάλλοντα. Τα διαφορετικά θεματικά πεδία που καλύπτει το περιοδικό Θεάτρου Πόλις ανταποκρίνονται σε αυτή την εγγενή συνθετότητα του θεάτρου και την αυξανόμενη συνεργία του με άλλες μορφές τέχνης, δημιουργίας και γνώσης, όπως άλλωστε αντανακλώνται στη διεπιστημονική προοπτική και τη σύζευξη θεωρίας και πράξης, τέχνης και επιστήμης, που χαρακτηρίζουν καταστατικά το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.