Τόμ. 2 Αρ. 2 (2022): 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΝΕΦΕΤ, Ειδικό Τεύχος
¨Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, Τόμος 2, Αρ. 2 (2022), 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΝΕΦΕΤ, Ειδικό Τεύχος

Δημοσιευμένα: 2022-12-29

Τα άρθρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το Ειδικό Τεύχος παρουσιάστηκαν στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ, που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκαπίδευσης του ΕΚΠΑ και πραγματοποιήθηκε 19-21 Νοεμβρίου 2021 στο Μέγαρο της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στην Αθήνα.

Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Αναστάσιος Ζουπίδης, Εξώφυλλο - Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Μεταξά