Αρ. 6 (2011): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Δημοσιευμένα: 2017-12-01

Νοέμβριος 2011

Ενημέρωση για το περιοδικό

Δέσποινα Πόταρη (Despoina Pottari)

Εισαγωγικό Σημείωμα

Ευγενία Κολέζα (Evgenia Koleza)

Μέτρηση εμβαδού, από νήπια, μέσω της κάλυψης επιφάνειας με χρήση βοηθητικών μέσων

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Crisanthi Skoumbourdi), Δήμητρα Παπαϊωάννου-Στραβολαίμου (Dimitra Papaioannou- Stravolaimou)

Ένα μοντέλο για τον προσδιορισμό της γονεϊκής εμπλοκής των Ελλήνων γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους στα Μαθηματικά

Χαράλαμπος Χαράλαμπος Λεμονίδης (Charalambos Lemonidis), Σωτήρης Μαρκαδάς (Sotiris Markadas), Ελένη Τσακιρίδου (Eleni Tsakiridou)