Εισαγωγικό Σημείωμα


Δημοσιευμένα: Dec 1, 2017
Ευγενία Κολέζα (Evgenia Koleza)
Περίληψη
Παρουσίαση του τεύχους
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ευγενία Κολέζα (Evgenia Koleza), Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγήτρια
Αναφορές
Cobb, P. (2007). Putting philosophy to work. In F. Lester (Ed.) Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning A project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 3-38). Information Age Publishing, USA.
Epstein, J. (1997). Six types of school-family-community involvement. Harvard Education Letter.
Fischbein, E. (1975). The intuitive sources of probabilistic thinking in children. Dordrecht, The Netherlands: Reidel.