| More
Vol 19, No 2 (2021)

Editorial Committee: Ada Diala, Effi Gazi, Giorgos Plakotos, Emilia Salvanou, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Issue Editors: Vangelis Karamanolakis, Christos Triantafyllou

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Image: “The Cry of the Greek People”, poster by the Central Council of the Greek Anti-Dictatorship Committees Abroad, on the occasion of the celebration of 150 years since the Greek Revolution (1971); Contemporary Social History Archives, Athens

Table of Contents

EDITORIAL NOTE

Editorial Note
 

INTRODUCTION

Vangelis Karamanolakis, Christos Triantafyllou

ARTICLES

Vangelis Karamanolakis
Panagiotis Stathis
Christos Triantafyllou
Eleni Kouki
Sakis Gekas, Camila Acosta

BOOK REVIEWS

Konstantina Zanou
Dimitris Stamatopoulos
Christine M. Philliou
Christos Karampatsos
Chrysa Vachtsevanou
Evdoxios Doxiadis
Vangelis Tzoukas
Eleni Paschaloudi
Dimitris Plantzos
Androniki Dialeti
Rolf Petri