Τόμ. 1 Αρ. 2 (2014)
Ειδικό Τεύχος

Δημοσιευμένα: 2016-01-27

To τεύχος περιλαμβάνει εισηγήσεις μελών του «Δικτύου» για την Πρακτική Άσκηση – τηρώντας τις προδιαγραφές δημοσίευσης του περιοδικού – με πρόθεση την ευρύτερη διάχυση της γνώσης που προέκυψε και των ερωτημάτων που τέθηκαν στη διάρκεια του συνεδρίου. 

Επιμελητές έκδοσης: Καραδημητρίου Κ., Ρεκαλίδου Γ., Μουμουλίδου, Μ.

Πίνακας Εξωφύλλου: Μαρία Τσιβά ( Ρόδια, διαστάσεις 80εκ. Χ 40εκ., 2014)

Εφαρμογή του Lesson Study με φοιτητές. Συνεργασία, αναστοχασμός και ανατροφοδότηση

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Μαρία Μουμουλίδου

Οι ατομικές συνεντεύξεις ως μέσο γνωριμίας με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: Εμπειρίες αρχάριων φοιτητών

Μαρία Μπιρμπίλη, Μαρία Παπανδρέου, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Βίκυ Ιππέκη