, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Greece