Επαναπροσδιορίζοντας την Περιφέρεια: Εξωχώριες Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές και Κράτη της Περιφέρειας στην Παγκόσμια Οικονομία


Δημοσιευμένα: Oct 1, 2012
Λέξεις-κλειδιά:
Εξωχώρια Χρηματοπιστωτικά Κέντρα Φορολογικοί Παράδεισοι Περιφέρεια Νομική Εθνική Κυριαρχία Ελευθερία Κινήσεως Κεφαλαίων Σκιώδες Τραπεζικό Σύστημα
Dimitris Katsikas
Περίληψη
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να εξετάσει την μεταβαλλόμενη δυναμική της σχέσης μεταξύ της περιφέρειας και του κέντρου της παγκόσμιας οικονομίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, μικρά κράτη της περιφέρειας έχουν αναλάβει έναν ολοένα και πιο σημαίνοντα ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, προσφέροντας μια σειρά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε μια πληθώρα επιχειρήσεων και ευκατάστατων ιδιωτών ο αριθμός και η γεωγραφική ταυτότητα των οποίων συνεχώς επεκτείνονται. Αυτά τα Εξωχώρια Χρηματοπιστωτικά Κέντρα ή φορολογικοί παράδεισοι, προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες συχνά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών του κέντρου. Ωστόσο, παρά την πίεση των τελευταίων, τα κράτη αυτά της περιφέρειας συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς σοβαρά προβλήματα. Αυτό καθίσταται εφικτό γιατί σε ένα κόσμο υψηλής τεχνολογικής διασύνδεσης και ελευθερίας κινήσεων των κεφαλαίων αυτά τα κράτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά έναν πόρο που ξεπερνάει τους περιορισμούς του μεγέθους τους: την νομική εθνική κυριαρχία τους, δηλαδή το δικαίωμα τους να δημιουργούν και να εφαρμόζουν τους δικούς τους νόμους. Χρησιμοποιώντας ουσιαστικά την εθνική κυριαρχία τους σας εμπορικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τα κράτη αυτά προσφέρουν την δυνατότητα μιας νομικής μετακίνησης της έδρας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την δυνατότητα αυτή τοποθετώντας τα κράτη αυτά στο κέντρο των παγκόσμιων δικτύων που χρησιμοποιούν για την διαχείριση του πλούτου τους
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ερευνητικά Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Abbott K.W. and Snidal D. (2009) “The Governance Triangle: Regulatory Standards Institutions and the Shadow of the State”, in: Mattli W. and Woods N. (eds), The Politics of Global Regulation, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Acharya, Viral V. and Richardson, Matthew (2009), “Causes of the Financial Crisis”, Critical Review, 21:2, 195-210.
Acharya, Viral V. and Schnabl Philipp (2010), “Do global banks spread global imbalances? The case of asset-backed commercial paper during the fi nancial crisis of 2007-09”, NBER Working Paper Series, Working Paper 16079.
Adrian, Tobias and Shin, Hyun Song (2009), “The Shadow Banking System:Implications for fi nancial Regulation”, Financial Stability Review, No 13, Banque de France.
Baran, P. A. (1957), The Political Economy of Growth, New York: Monthly Review Press.
Barnett M. and Duvall R. (2005) “Power in Global Governance”, in Barnett M.and Duvall R. (eds) Power in Global Governance, Cambridge: Cambridge University Press.
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (2012),International Narcotics Control Strategy Report Volume II, Money Laundering and Financial Crimes, United States Department of State, March.
Drezner, D. W. (2007) All Politics is Global, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Dunning J.H. and Lundan S.M., (2008), Multinational Enterprises and the Global Economy, (2nd ed.), Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.
Ernst & Young (2010), 2010 Global Transfer Pricing Survey, available at:http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/2010-Global-Transfer-Pricing-Survey
Financial Stability Forum (2000), Grouping of Offshore Financial Centres (OFCs) to Assist in Setting Priorities for Assessment, Press Release 26 May.
Frank A. G. (1967), Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil, New York: Monthly Review Press.
Gruber L. (2000) Ruling the World: Power Politics and the Rise of Supranational Institutions, Princeton: Princeton University Press.
International Monetary Fund (2000), “Offshore Financial Centres: IMF Background Paper”, Monetary and Exchange Affairs Department, June 23.
Johns R.A. and Le Marchant C.M., (1993), Finance Centres: British Isle Offshore Development since 1979, London and New York: Pinter Publishers.
Kobrin S. J. (2002), “Economic Governance in an Electronically Networked Global Economy”, in The Emergence of Private Authority in Global Governance, in Hall R. B. and Biersteker T. J. (eds), Cambridge:Cambridge University Press.
Neuer J. (1998) “Binding Territoriality and Functionality? Globalization Meets the Law”, in Emerging Legal Certainty: Empirical Studies on the Globalization of Law, in: Gessner V. and Budak A. C., (eds), Brookfi eld,USA; Aldershot, UK: Ashgate.
O’Brien R. (1991), Global Financial Integration: The End of Geography, London: Pinter Publishers.
Organization of Economic Cooperation and Development (1998), Harmful Tax Competition: An emerging Global Issue, Paris.
Palan R. (1998), “Trying to Have your Cake and Eating It: How and Why the State System Has Created Offshore”, International Studies Quarterly 42:625-644.
Palan R. (2002), “Tax Havens and the Commercialization of State Sovereignty”, International Organization 51 (1): 151-176.
Palan R., Murphy R. and Chavagneux C., (2010) Tax Havens: How Globalization Really Works, Ithaca and London: Cornell University Press.
Pozsar, Zoltan (2011), “Institutional Cash Pools and the Triffi n Dilemma of the U.S. Banking System”, IMF Working Paper, WP/11/90.
Pozsar, Zoltan and Manmohan Singh (2011), “The Nonbank-Bank Nexus and the Shadow Banking System”, IMF Working Paper, WP/11/289.
Pozsar, Zoltan, Adrian Tobias, Ashcraft, Adam and Hayley Boesky (2012),“Shadow Banking”, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No 458.
Rixen T. (2008), “Politicization and the Institutional (Non-) Change in International Taxation”, Discussion Paper SP IV 2008-306, Wissenschaftszentrum Berlin Fϋr Sozialforschung.
Rixen T. (2012), “Offshore Financial Centres, Shadow Banking and Jurisdictional Competition: Why Reregulation after the Crisis is Feeble”, Unpublished Manuscript.
Sharman J. (2010), “Offshore and the New International Political Economy”, Review of International Political Economy 17 (1): 1-19.
Sharman J. (2012), “Canaries in the Coal Mine: Tax Havens, the Decline of the West and the Rise of the Rest”, New Political Economy (14 (4): 493- 513.
Simmons B. (2001) “The International Politics of Harmonization: The Case of Capital Market Regulation”, International Organization 55 (3): 589-620. United Nations Offi ce on Drugs and Crime (2011), Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Traffi cking and Other Transnational Organized Crimes, Vienna.
Wallerstein I. (1974), The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, New York: Academic Press.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)