Αρ. 13 (2022): Περιφέρεια | Region & Periphery - Regional Health and Economic Responses to the COVID Crisis in the EU and Latin America

Δημοσιευμένα: 2024-03-06

Ειδικό Τεύχος 3 - Regional Health and Economic Responses to the COVID Crisis in the EU and Latin America

Το τεύχος εκδόθηκε υπό την κοινή επιμέλεια των Andrea Ribeiro Hoffmann και Δημήτρη Κατσίκα έπειτα από κοινή πρόσκληση υποβολής άρθρων του περιοδικού Revista Contexto Internacional που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Institute of International Relations-IRI) του Pontifical Catholic University του Rio de Janeiro (PUC-Rio) και του περιοδικού Περιφέρεια | Region & Periphery που εκδίδεται από το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης (ΕΚΟΠΔΑ)του ΠΕΔΔ/ΕΚΠΑ.