Το επιστημονικό περιοδικό "παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο διεθνής περιοδική έκδοση παιδαγωγικών προβληματισμών" εκδίδεται από το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση & το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ανακοινώσεις


2η Πρόσκληση υποβολής εργασιών σε θεματικό τόμο

2023-06-06

Ανοικτή πρόσκληση γαι αποστολή άρθρων που θα αφορούν την επανεξέταση των ζητημάτων της εκπαίδευσης των παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό προφίλ, εξαιτίας και της έκρηξης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών τα τελευταία χρόνια...

Ανάρτηση τεύχους 12

2022-11-27

Aγαπητές αναγνώστριες, Αγαπητοί αναγνώστες,

αναρτήθηκε το τεύχος 12 του περιοδικού μας.

Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 12 Αρ. 1 (2021): Τεύχος 12

Δημοσιευμένα: 27.11.2022

Το 12ο τεύχος του περιοδικού αποτελεί θεματική έκδοση με τίτλο: «Προσεγγίσεις ανάλυσης κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση». Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται α) στην ανάδειξη, β) στην αναλυτική παρουσίαση μεθόδων και πρακτικών και γ) στην επεξήγηση αυτών με παραδείγματα για την ανάλυση ταινιών που εφαρμόζονται σε ποικίλα πεδία της εκπαίδευσης στο πλαίσιο:
1. εφαρμοσμένων προσεγγίσεων για την προώθησης της οπτικοακουστικής παιδείας (π.χ. από τον χώρο του Κινηματογράφου, της Παιδαγωγικής των Μέσων) και 2. εξειδικευμένων πρακτικών σε επιμέρους επιστημονικά πεδία της Παιδαγωγικής και των γειτονικών κλάδων της (π.χ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Παιδαγωγική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Εκπαίδευση Ενηλίκων).


Προβολή όλων των τευχών