Ποιοι δεν ψηφίζουν και γιατί: Μελέτη της αποχής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010


Δημοσιευμένα: Aug 7, 2015
Αναστασία Καφέ
Ρούλα Νέζη
Κωστής Πιερίδης
Περίληψη
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ns και της 14πί Νοεμβρίου 2010 ήταν οι πρώτες ποο διεξήχθηοαν οπό το κράτος των εντυπώσεων ποο προκάλεσαν οι σημαντικές αποφάσεις της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπως η υπογραφή του Μνημονίου υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που ανέδειξε το εκλογικό γεγονός είναι το υψηλό ποσοστό αποχής. Στην ανάλυσή μας εξετάζουμε την αποχή στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σε δύο επίπεδα: το συγκεντρωτικό και το ατομικό. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο παρουσιάζουμε σχετικά δεδομένα ανά εκλογική αναμέτρηση, από το 1981 έως σήμερα, και ανά εκλογική περιφέρεια προσπαθώντας να αναδείξουμε τη διακύμανση των ποσοστών αποχής τα τελευταία χρόνια και τη διαφοροποίηση που ενδεχομένως παρατηρείται μεταξύ των αστικών κέντρων και της περιφέρειας. Σε ατομικό επίπεδο, χρησιμοποιούμε δεδομένα μετεκλογικής έρευνας κοινής γνώμης και, σε αντιστοιχία με έρευνες για την αποχή σε άλλα κράτη, εστιάζουμε την ανάλυσή μας σε μεταβλητές που περιγράφουν κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα των ψηφοφόρων και του ενδιαφέροντος τους για την πολιτική, ως παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή στις εκλογές. Παράλληλα, μελετάμε το προφίλ όσων απείχαν προσπαθώντας να διακρίνουμε ποιοτικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε όσους επέλεξαν την αποχή για πολιτικούς ή για προσωπικούς λόγους.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)