Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Vitamin A concentrations in dairy cows of Thessaloniki 's county


G. CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ)
N. ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ)
H. KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ)
A. PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ)
Abstract

Avitaminosis A is stilla serius metabolic problem for cattle in Greece. The purpose of this research work was to investigate the blood vitamin A concentrations in dairy cows of Thessaloniki 's area. The research was conducted in 51 dairy cow farms; whole blood samples from 10 female adult animals per farm, as well as samples from the feedstuffs in use, were collected. Of the total 510 examined cows, 38% showed lower than normal vitamin A concentration in blood plasma (<0,20 μ^ηιΐ), 15% marginal (0,20-0,24 μg/ml) and 47% normal concentration values (>0,25 μg/ml). It should be noted that, of the total 510 examined cows only 7% showed extremely deficient concentration of vitamin A in blood plasma (<0,05 μg/ml). The determination of total carotene concentration in feedstuffs from those farms, indicated that only the corn ensilage and the fresh grass contained the appropriate amount of carotene. The above results, in correlation with corresponding results from previous researches, indicate that there is a decrease in the percentage of cows with subnormal vitamin A concentration. This may be attributed to more frequent use of corn silage, and more systematic addition of vitamin A in concentrate feeds. This research provides evidence that some dairy cow genotypes, with high milk yields, may balance their needs only by vitamin A supplementation, it means that maybe the ration carotenes alone are no sufficient vitamin A source for these cows. Furthermore, the results of this research suggest that the absence of a regulator mechanism for the carotene concentration in the cattle blood plasma may be possible.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Σπαής ΑΓ. Κτηνιατρική Ειδική Παθολογία. Τόμος Β', Θεσσαλονίκη, 1975:375-393
Τσακάλωφ Π, Βλάχος Ν, Αυγερινός Σ. Περιπτώσεις αβιταμινώσεως Α εις εκτροφάς μόσχων παχΰνσεως. Δελτίον ΕΚΕ 1976,27:30-37
Κουτίνας Α, Παπαστεριάδης Αχ, Ρουμπιές Ν, Σπαής ΑΓ. Αβιταμίνωση Α σε βοοειδή στο νησί Κως. Ελληνική Κτηνιατρική 1983,26:326-337
Χριστοδουλόπουλος Γ, Καρατζιάς Χ, Ρουμπιές Ν, Παπαστεριάδης Αχ. Αβιταμίνωση Α σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Δελτίον ΕΚΕ 1996,47:269-274
Μπελιμπασάκης ΝΓ. Βοοτροφία. Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 1996
Κάτος Α. Στατιστική. Εκδόσεις Εγνατία, Θεσσαλονίκη, 1984
Association of Official Analytikal Chemists (AOAC). Official Methods of Analysis. 15th ed, Washington DC, 1990:1048-1049
Association of Official Analytikal Chemists ( AO AC). Official Methods of Analysis. 15th ed, Washington DC, 1990:1045-1047
Roels OA, Trout M. Vitamin and carotene. In: Cooper GR, King JS (eds) Standard methods of Clinical Chemistry. Academic Press, New York, London, 1972,7:215-230
Γιαννακόπουλος AA. Ανάλυση δεδομένων βιολογικών πειραματισμών. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη 1996
Μητακίδης ΘΑ. Μερικές στοιχειώδεις στατιστικές έννοιες και μέθοδοι και η εφαρμογή τους σε απλά γεωργικά πειράματα. Υπουργείον Γεωργίας-Διεΰθυνσις γεωργικών εφαρμογών και εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1963
Smith BP. Large Animal Internal Medicine. The C.V. Mosby Company, St Louis, Baltimore, Philadelphia, Toronto, 1990: 950-953
Blood DC, Radostits OM. Veterinary Medicine. 7th ed, Bailliere Tindall, London, Philadelphia, Sydney, Tokyo, Toronto, 1989:1218-1223
McDowell Lee Rüssel. Vitamins in Animal Nutrition. Cunha T. J. (edr). Academic Press (ed) 1989:10-54
Hungerfold TG. Diseases of Livestock. 8th ed, McGraw-Hill Book Company, Sydney, 1989:1033-1037
Βλάχος Ν, Τσακάλωφ Π. Έρευνα επί των συγκεντρώσεων της βιταμίνης Α και των καροτενίων εις το ήπαρ και το αίμα μόσχων παχΰνσεως. Ελληνική Κτηνιατρική 1976,19:78-87
Miller TR, Gelati ΚΝ. Food animal ophthalmology. In: Veterinary ophthalmology, second edition, Kirk N. Gelatt (edr), Lea & Febiger (ed), Philadelphia-London, 1991,16:611-655
Μιχαήλ ΣΓ. Συγκριτική ανατομική των κατοικίδιων θηλαστικών. Εκδόσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1996
Sisson S, Grossman JD: Aesthesiology. In: Sisson-Grossman Anatomy of domestic animals, fourth edition, W.B. Saunders Company (ed), Philadelphia-London, 1965: 879-927
Aitken FC, Hankin RG. Vitamins in feed for livestock. CAB, England, 1970:15-81
Ρουμπιές ΝΑ. Μελέτη των συγκεντρώσεων της βιταμίνης Α στο πλάσμα αίματος, στο ήπαρ και στο γάλα προβάτων περιοχής Θεσσαλονίκης. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, 1988:19-20,71-72
National Research Council (NRC). Nutrient requirements of dairy cattle. 6th ed, National Academic Press, Washington, DC, 1988:143
Donoghue S, Kronfeld DS, Ramberg CF. Plasma retinol transport and clearance in hypervitaminosis A. J Dairy Sci 1979,62:326-332
Most read articles by the same author(s)