Η λειτουργία και το περιεχόμενο των κανόνων κατά τις αυθόρμητες δραστηριότητες παιχνιδιού παιδιών προσχολικής ηλικίας


Δημοσιευμένα: Ιουλ 1, 2012
Λέξεις-κλειδιά:
προσχολική εκπαίδευση αυθόρμητο παιχνίδι κανόνες
Καφένια Μπότσογλου (Kafenia Mpotsoglou)
Δόμνα–Μίκα Κακανά (Domna-Mika Kakana)
Περίληψη
Είναι πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων δραστηριοτήτων παιχνιδιού, παρόλο που δεν είναι υποχρεωμένα, με ένα φυσικό τρόπο επιλέγουν να θεσπίσουν και να ακολουθήσουν κανόνες στις δραστηριότητες παιχνιδιού που αναπτύσσουν. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα: Γιατί η ύπαρξη των κανόνων στη δραστηριότητα παιχνιδιού είναι τόσο σημαντική; Τι είναι αυτό που οδηγεί τα παιδιά στο να δημιουργούν και να υιοθετούν κανόνες στο παιχνίδι τους; Πως αυτοί οι κανόνες λειτουργούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας παιχνιδιού; Η εργασία αυτή, στόχο έχει να αποκωδικοποιήσει την λειτουργία και το περιεχόμενο των κανόνων που τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δημιουργούν και ακολουθούν και κατά τις αυθόρμητες δραστηριότητες παιχνιδιού.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alcock, S. (2007) “Playing with rules around routines: children making mealtimes meaningful and
enjoyable”. Early Years: An International Journal of Research and Development. 273, 281-293
Avgitidou, S. & Botsoglou, K. (2002) “Play and learning in Greek early childhood curriculum”.Researching Early Childhood, 5, 7-20.
Bergen, D. (2009) Play as the Learning Medium for Future Scientists, Mathematicians and Engineers. American journal of play. Spring, 414
Bodrova, E. and Leong, D. J. (2006). “Adult Influences on Play”. In Play From Birth to Twelve. Eds by Doris Pronin Fromberg and Doris Bergen, 167-172. London: Routledge,
Caillois, R. 1961. Man, play and games. New York: Free Press
Corsaro, W. A., 1985. Friendship and Peer Culture in the Early Years. Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey.
Curran, J. M. (1999). Constraints of pretend play: Implicit and explicit rules. Journal of Research in Childhood Education, 14(1), 47-55. EJ 610 268.
Elder, J. L. and Pederson, D., R. (1978) “Preschool children’s use of objects in symbolic play”. Child Development, 49 (2), 500-504.
Grey, P. (2009) Play as a Foundation for Hunter- Gatherer Social Existence. American journal of play. Spring, 477-521
Hännikäinen, M. (2005) Rules and agreements — And becoming a preschool community of learners', European Early Childhood Education Research Journal,13:1,97 — 110
Holzman, L. (2009). Vygotsky at Work and Play. London: Routledge
Huizinga, J. (1980). Homo ludens: A study of the play element in culture. Boston: Beacon Press.
Jackowitz, E. R.; Watson, W. (1980) “Development of object transformations in early pretend play”. Developmental Psychology. Vol 16(6), 543-549.
Juul, J. (2005). Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge, Massachusetts: MIT Press,.
Marjatta, K.,(2006).Play Culture in a changing world. Open University Press Berkshire
Maynard, D. W. (1985) “On the Functions of Social Conflict Among Children”. American Sociological Review, Vol. 50, No. 2: pp. 207-223
Moyles. J. (2005). The excellence of play. Philadelphia: Open University Press.
Rogers, S., & Evans, J.(2008). Inside Role-Play in Early Childhood Education New York: Routledge.
Scarlett, W. G and S. New, R. (2007). “Play and Gender”. In Early childhood education: an international encyclopedia. Edited by Rebecca S. New and Moncrieff Cochran. New York: Praeger Publishers.
Vygotsky, L. (1978) Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)