Τόμ. 8 (2008)

Δημοσιευμένα: 2008-07-01

Επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης σε διαφορετικά πλαίσια συμφραζομένων

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος (Konstantinos Antonopoulos), Παρασκευή Τσιούνη (Paraskevι Tsiouni), Κώστας Ζαχάρος (Kostas Zacharos)

Παιχνίδι και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην προσχολική εκπαίδευση

Κλεοπάτρα Νικολοπούλου (Kleopatra Nikolopoulou), Καλλιρρόη Παπαδοπούλου (Kalirroi Papadopoulou)