Τόμ. 12 (2013)

Δημοσιευμένα: 2013-07-01

Η προβλεπτική εγκυρότητα της Κλίμακας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

Ασημίνα M. Ράλλη (Asimina Ralli), Δέσποινα Τσαούση (Despina Tsaousi), Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη (Aikaterini Maridaki-Kassotaki)