Πληροφοριακά Μέσα, Ανθρωπόκαινος Εποχή, Καθεστώτα Μετα-αλήθειας


Δημοσιευμένα: Nov 4, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Ανθρώποκαινος Εποχή Καθεστώτα Μετα-αλήθειας Ψηφιακοί Πολιτισμοί
Λέανδρος Κυριακόπουλος
https://orcid.org/0000-0001-6563-3165
Πέτρος Πετρίδης
https://orcid.org/0000-0002-0022-8166
Περίληψη

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της (ανα-)μεσοποίησης του φυσικού και κοινωνικού κόσμου από τα πληροφοριακά συστήματα; Πως διερευνούμε τον ρόλο των βιο-πληροφοριακών και τεχνο-κοινωνικών μέσων στην εργασία, στη πολιτική, στις κοινωνικές σχέσεις, στη συγκρότηση του σώματος, στην άρθρωση της υποκειμενικότητας, στη γνώση, και στις πλανητικής κλίμακας μετατοπίσεις στο περιβάλλον και τη διακυβέρνηση;

Το παρόν κείμενο - αντι εισαγωγικού σημειώματος - φιλοδοξεί να θέσει κάποιες βάσεις που θα σκιαγραφούν ένα θεωρητικό και επιστημολογικό πεδίο για τη διεπιστημονική προσέγγιση των πολιτισμικών μετασχηματισμών του 21ου αιώνα. Το κείμενο επιχειρεί να χαρτογραφήσει το αντικείμενο του περιοδικού όπως αυτό σημαδεύεται από τους πολιτικούς μας χρόνους, και από την ανάδυση νέων (έμβιων και μη) τεχνο-κοινωνικών μορφών ζωής και των τεχνικών διακυβέρνησής τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ahmed Sarah, 2018. «Συν-αισθηματικές οικονομίες». Το Συν-αίσθημα στο Πολιτικό: Υποκειμενικότητες, Εξουσίες και Ανισότητες στο Σύγχρονο Κόσμο, 129-166. Αθήνα: Νήσος.
Allenby, Brad. 2008. «The Anthropocene as Media: Information Systems and the Creation of the Human Earth». American Behavioral Scientist 52(1): 107–140.
Andrejevic, Mark. 2002. «The Work of Being Watched: Interactive Media and the Exploitation of Self- Disclosure». Critical Studies in Media Communication 19(2): 230–248.
Andrejevic, Mark. 2007. «Surveillance in the Digital Enclosure». The Communication Review 10(4): 295– 317.
Angerer, Marie-Louise. 2017. Ecology of Affect. Intensive Milieus and Contingent Encounters. Λύνεμπουργκ: Meson Press.
Baudrillard, Jean. 1998. Forget Foucault. Λονδίνο & Μασαχουσέτη: The MIT Press.
Bennet, Jane. 2010. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Ντάραμ & Λονδίνο. Duke University Press.
Boellstorff, Tom. 2008. Coming Of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human. Πρίνστον: Princeton University Press.
Bogost, Ian. 2007. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Λονδίνο & Μασαχουσέτη: The MIT Press.
Bogost, Ian. 2012. Alien Phenomenology, or What It’s Like to Be a Thing. Μινεάπολη & Λονδίνο. University of Minnesota Press.
Bratton, H. Benjamin. 2016. The Stack: On Software and Sovereignty. Μασαχουσέτη: The MIT Press.
Brinkema, Eugenie. 2014. The Forms of the Affects. Ντάραμ και Λονδίνο: Duke University Press.
Chakrabarty, Dipesh. 2009. «The Climate of History: Four Theses». Critical Inquiry 35(2): 197–222.
Cheney-Lippold, John. 2011. «A New Algorithmic Identity: Soft Biopolitics and the Modulation of Control». Theory, Culture & Society 28(6): 164-181.
Dean, Jodi. 2005. «Communicative Capitalism: Circulation and the Foreclosure of Politics». Cultural Politics 1(1): 51-74.
Deleuze, Gilles. 2020. «Υστερόγραφο για τις κοινωνίες του ελέγχου». Στο Εισαγωγή στις Ψηφιακές Σπουδές, 411-416. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ροπή.
Deleuze, Gilles & Guattari, Felix. 2017. Καπιταλισμός και Σχιζοφρένεια: Χίλια Πλατώματα. Αθήνα. Πλέθρον.
Ernst, Wolfgang. 2012. Digital Memory and the Archive. Μινεάπολη: University of Minnesota Press.
Fisher, Mark. 2009. Capitalist Realism: Is There no Alternative? Γουίντσεστερ & Ουάσιγκτον: Zero Books.
Foucault, Michel. 1987. Εξουσία, Γνώση και Ηθική. Αθήνα: Ύψιλον.
Galloway, R. Allexander. 2020. «Η αντι-γλώσσα των νέων μέσων». Ουτοπία 133: 17-26.
Galloway, R. Alexander & Thacker, Eugene. 2007. The Exploit: A Theory of Networks. Μινεάπολη & Λονδίνο. University of Minnesota Press.
Habermas, Jurgen. 1993. ΟΦιλοσοφικός Λόγος της Νεωτερικότητας: Δώδεκα Παραδόσεις. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Haraway, Donna. 1988. «Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege
of partial perspective.» Feminist Studies 14(3): 575-599.
Haraway, Donna. 2015. «Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making kin».
Environmental Humanities 6: 159-165.
Harsin, Jayson. 2015. «Regimes of posttruth, postpolitics, and attention economies.» Communication, Culture & Critique 8(2): 327-333.
Hui, Yuk. 2017. «On the Unhappy Consciousness of Neoreactionaries». E-Flux 81. https://www.eflux.com/journal/81/125815/on-the-unhappy-consciousness-of-neoreactionaries/
Kittler, Friedrich. 2005. Γραμμόφωνο, Κινηματογράφος, Γραφομηχανή. Αθήνα: Εκδόσεις νήσος.
Krasmann, Susanne. 2019. «Secrecy and the force of truth: countering post-truth regimes». Cultural Studies 33(4): 690-710.
Leeker, Martina, Schipper, Imanuel & Beyes, Timon (eds.). 2017. Performing the Digital: Performance Studies and Performances in Digital Cultures. Χάγη: OAPEN.
Lewis, Simon & Maslin, Mark. 2015. «Defining the Anthropocene». Nature 519: 171–180.
Lovink, Geert. 2019. Sad by Design: On Platform Nihilism. Λονδίνο: Pluto Press.
Lyon, David. 2002. Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk, and Digital Discrimination. Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Routledge.
Manovich, Lev. 2016. Η Γλώσσα των Νέων Μέσων. Αθήνα: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
Massumi Brian. 2002. Parables of the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Ντάραμ & Λονδίνο: Duke University Press.
Mathews, Andrew. 2020. «Anthropology and the Anthropocene: Criticisms, Experiments, and Collaborations». Annual Review of Anthropology 49(1): 67–82.
Munster, Anna. 2013. An Aesthesia of Networks: Conjunctive Experience in Art and Technology. Μασαχουσέτη & Λονδίνο: The MIT Press.
Parisi, Luciana. 2019. «Media Ontology and Transcendental Instrumentality». Theory, Culture & Society 36(6): 95–124.
Rorty, Richard. 1991. Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers, Vol. 2. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Seyfert, Robert & Roberge, Jonathan. 2016. Algorithmic Cultures: Essays on Meaning, Performance and New Technologies. Νέα Υόρκη: Routledge.
Smith, Harrison & Burrows, Roger. «Software, sovereignty and the post-neoliberal politics of exit.»
Srnicek, Nick. 2016. Platform Capitalism. Λονδίνο: Polity.
Taylor, T.L. 2006. Play Between Worlds: Exploring Online Game Culture. Μασαχουσέτη & Λονδίνο. The MIT Press.
Terranova, Tiziana. 2000. «Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy». Social Text 63 (18):33–58.
Terranova, Tiziana. 2014. «Red stack attack! Algorithms, capital and the automation of the common». Euronomade. http://www.euronomade.info/?p=2268.
Tsing, Anna. 2015. The Mushroom at the End of the World. Πρίνστον: Princeton University Press.
Warner, Michael. 2005. Public and Counterpublics. Νέα Υόρκη: Zone Books.
Whitson, R. Jennifer. 2013. «Gaming the Quantified Self». Surveillance & Society 11(1/2): 163–176.
Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Νέα Υόρκη: Public Affairs.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)