Χώροι από ήχο – χρόνοι της τεχνικής: Διασυνδέσεις μεταξύ τεχνολογίας, δικτύων, μουσικής και σώματος


Δημοσιευμένα: Mar 13, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
ήχος μουσική ακρόαση ακουσματική εμπειρία ηχοτοπίο ψηφιακά μέσα δίκτυα πολιτιστική βιομηχανία ψηφιακές πλατφόρμες
Λέανδρος Κυριακόπουλος
Περίληψη

Πως διαμορφώνονται οι δυνατότητες της μουσικής παραγωγής, του ήχου, της ακρόασης αλλά και της εμπειρίας του μουσικού και ηχητικού τεχνουργήματος μέσα από τις τεχνολογίες των δικτύων και τα ψηφιακά μέσα; Πως αλλάζουν οι επιστημολογίες αλλά και οι οντολογίες της ηχητικότητας από τον ορίζοντα δυνατοτήτων που διανοίγει ο χώρος της ψηφιακότητας; Τα κείμενα του παρόντος τόμου επιδιώκουν τη διερεύνηση και την ανάδειξη των «συνάψεων» που δημιουργούνται από τις σχέσεις μεταξύ τεχνολογιών, δικτύων, μουσικής και σώματος. Ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ εικονικών περιβαλλόντων και παράγωγων σχηματισμών του χρόνου μέσα από τον ήχο, τον θόρυβο, και τη μουσική.  Συσχετίζουν τη δυτική μουσική παράδοση – μια έντονα σημασιολογική πολιτιστική τέχνη – με τις αλγοριθμικές οικονομίες και τις νέες οικονομίες ορατότητας των ψηφιακών πλατφορμών· όπως εξίσου και με τις πρακτικές, τις πολιτικές και τις αισθητικές συνδηλώσεις που διαλεκτικά συνοδεύουν τις οικονομίες αυτές. Εξετάζουν τη δυνατότητα της αναπαραγωγής των ηχητικών ερεθισμάτων που στοχεύουν στην υποκειμενική εμπειρία του παρόντος, και τη σχέση αυτής της δυνατότητας με την πολιτιστική και τη δημιουργική βιομηχανία. Αλλά και αναδεικνύουν τις καλλιτεχνικές και πειραματικές εφαρμογές που στοχεύουν στον αναστοχασμό και την κριτική κατανόηση των αλλαγών που επιφέρουν οι δυνατότητες αυτές.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Boellstorff, Tom. 2016. «For whom the ontology turns: Τheorizing the digital real». Current Anthropology 57(4): 387-407.
Bonnet, J. François. 2016. The Order of Sounds: A Sonorous Archipelago. Φάλμαουθ: Urbanomic.
Born, Georgina. 2010. «Listening, mediation, event: Anthropological and sociological perspectives». Journal of the Royal Musical Association 135: 79-89.
Brinkema, Eugenie. 2011. «Critique of silence». Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 22(2-3): 211-234.
Cage, John. 1961. Silence. Μιντλτάουν: Wesleyan University Press.
Causey, Matthew. 2016. «Postdigital performance». Theatre Journal 68(3): 427-441.
Chow, Rey and Steintrager, A. James. 2011. «In pursuit of the object of sound: An introduction». Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 22(2-3): 1-9.
Ernst, Wolfgang. 2014. «Temporalizing presence and ‘re-presencing’ the past: The techno-traumatic affect». Στο Timing of Affect: Epistemologies, Aesthetics, Politics, 149-159. Ζυρίχη και Βερολίνο: Diaphanes.
Ernst, Wolfgang. 2016. Sonic Time Machines: Explicit Sound, Sirenic Voices, and Implicit Sonicity. Άμστερνταμ: Amsterdam University Press.
Eshun, Kodwo. 1998. More Brilliant Than the Sun: Adventures in Sonic Fiction. Λονδίνο: Quartet Books.
Fuchs, Christian. 2015. Culture and Economy in the Age of Social Media. Νέα Υόρκη: Routledge.
Galloway, Alexander. 2012. The Interface Effect. Κέιμπριτζ: Polity Books.
Gibbs, Anna. 2011. «Affect theory and audience». Στο The Handbook of Media Audiences, 251-266. Μάλντεν: Blackwell Publishing.
Goodman, Steve. 2010. Sonic Warfare: Sound, Affect, and the Ecology of Fear. Μασαχουσέτη: The MIT Press.
Goodman, Steve, Toby Heys και Eleni Ikoniadou (επιμ.). 2019. Unsound – Undead. Φάλμαουθ: Urbanomic.
Holbraad, Martin, and Morten Axel Pedersen. 2017. The Ontological Turn: An Anthropological Exposition. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Hookway, Branden. 2014. Interface. Κέιμπριτζ και Λονδίνο: The MIT Press.
Θεοδοσίου, Ασπασία και Ειρήνη Παπαδάκη. 2019. «Εισαγωγή». Στο Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Τεχνοπολιτισμός: Πρακτικές και Προσκλήσεις. Αθήνα: Νήσος.
Ingold, Tim. 2013. «Anthropology beyond humanity». Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 38(3): 5-23.
Kittler, Friedrich. 2005. Γραμμόφωνο, Κινηματογράφος, Γραφομηχανή. Αθήνα: Νήσος.
Λαλιώτη, Βασιλική. 2021. «Επιτέλεση και (μετα)ψηφιακές οντολογίες: ένα σχόλιο από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 157: 89-125.
Lovink, Geert. 2020. «Η ιδεολογία των κοινωνικών μέσων». Ουτοπία 133: 49-62.
MacKay, Robin. 2021. «Θεωρησιακή αισθητική». Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1(1): 53-62.
Morton, Timothy. 2013. Realist Magic: Objects, Ontology, Causality. Ανν Άρμπορ: Open Humanities Press.
Μπουμπάρης, Νίκος. 2003. «Αναλύοντας την ακουσματική εμπειρία: Προς μια πολιτισμική κοινωνιολογία του ήχου». Επιστήμη και Κοινωνία 10: 207-247.
Πανόπουλος, Πάνος, και Ρίκου, Ελπίδα (επιμ.). 2018. Φωνές/ Fonés. Αθήνα: Νήσος.
Parisi, Luciana. 2013. Contagious Architecture: Computation, Aesthetics and Space. Κέιμπριτζ και Λονδίνο: The MIT Press.
Russolo, Luigi. 1968. The Art of Noises. Νέα Υόρκη: Pendragon Press.
Schulze, Holger. 2020. Sonic Fiction. Νέα Υόρκη και Λονδίνο: Bloomsbury Publishing.
Shapiro, Peter. 2000. «Introduction». Στο Modulations- A History of Electronic Music: Throbbing Words on Sound, 2-7. Νέα Υόρκη: Caipirinha Productions, INC.
Stefanou, Danae. 2019. «Listening for landscape in the age of platformisation». Στο Music and Landscape/ Soundscape and Sonic Art (Studien zurWertungsforschung, Band 62), 247-260. Βιέννη: Universal Edition.
Stern, Jonathan. 2003. The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Ντάραμ και Λονδίνο: Duke University Press.
Strachan, Robert. 2017. Sonic Technologies: Popular Music, Digital Culture and the Creative Process. Νέα Υόρκη και Λονδίνο: Bloomsbury Publishing INC.
Latartara, John. 2007. «Cage and time: Temporality in early and late works». College Music Symposium 47: 100-116.
Taylor, D. Timothy. 2001. Strange Sounds: Music, Technology and Culture. Νέα Υόρκη και Λονδίνο: Routledge.
Terranova, Tiziana. 2014. «Red stack attack! Algorithms, capital and the automation of the common». Euronomade. http://www.euronomade.info/?p=2268.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)