Σημειώσεις πάνω στην Κυβερνοθετική


Λέανδρος Κυριακόπουλος
https://orcid.org/0000-0001-6563-3165
Περίληψη
Σημειώσεις πάνω στην Κυβερνοθετική
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Fuller, Matthew (επιμ.). 1994. Unnatural: Techno-Theory for a Contaminated Culture. Λονδίνο: Underground.
Mackay, Robin & Avanessian, Armen (επιμ.). 2014. #Accelerate: The Accelerationist Reader. Φάλμαουθ: Urbanomic.
Plant, Sadie. 1999. Writing on Drugs. Νέα Υόρκη: Farrar Straus & Giroux.
Weiner, Norbert. 1948. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Νέα Υόρκη: Wiley
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)