Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Σκοπός του περιοδικού Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Το περιοδικό στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη καθώς και εργασιών επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης.

Ανακοινώσεις


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

2022-02-21

Το περιοδικό Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση αποτελεί επιστημονική έκδοση ανοικτής πρόσβασης του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Το περιοδικό Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση ευρετηριάζεται στις εξής βάσεις δεδομένων: ERIH Plus, Worldcat, Crossref, DRJI, MIAR, LearnTechLib, Google Scholar.

Νέο τεύχος

2020-10-29

Το τεύχος 10(1) του περιοδικού "Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση" είναι στον αέρα.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 10 Αρ. 1 (2022): May 2022

Δημοσιευμένα: 2022-04-08

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τις απαιτήσεις που εγείρει ο αναστοχασμός

Αγγελική Κοκκόση, Μαρία Πούλου, Γεράσιμος Κουστουράκης, Νικόλαος Χανιωτάκης

ΕΥ ΖΩΩΝ: Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση παιδιών προσχολικής ηλικίας απέναντι στα ζώα συντροφιάς

Μαρία Μαρκοδημητράκη, Μαρία Κυπριωτάκη, Μιχάλης Λιναρδάκης, Ειρήνη Σπανάκη, Μαρία Καλεσίου, Μαρίζα Ζυμονοπούλου


Προβολή όλων των τευχών