Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Αίτια που Οδηγούν στην Υποεπίδοση των Χαρισματικών Παιδιών


Δημοσιευμένα: Sep 14, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
υποεπίδοση χαρισματικά παιδιά αιτιολογικοί παράγοντες υποστηρικτικό πλαίσιο
Ειρήνη Ξυπολιτά
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
Περίληψη

Η υποεπίδοση των χαρισματικών παιδιών αποτελεί θέμα που έχει διερευνηθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Ο εννοιολογικός διαχωρισμός ανάμεσα σε χαρισματικότητα και επίτευξη έχει οδηγήσει σε μια συνεχή μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν στην υποεπίδοση των χαρισματικών νέων. Οι παράγοντες κατηγοριοποιούνται κυρίως σε ενδοπροσωπικούς και διαπροσωπικούς. Τα χαρισματικά παιδιά που στερούνται οικογενειακής υποστήριξης είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίσουν υποεπίδοση. Η σημασία ενός υποστηρικτικού οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος αναδεικνύεται στην πλειονότητα των ερευνών. Οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή του παιδιού φαίνεται ότι αποτελούν έναν αντισταθμιστικό παράγοντα στα αρνητικά αποτελέσματα. Αντίθετα, ένα σχολικό σύστημα, το οποίο είναι ανέτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή περιθωριοποίησή του. Ένα σημαντικό ποσοστό χαρισματικών παιδιών αποσύρεται, εμφανίζοντας κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες σε συνδυασμό με υποεπίδοση. Η αναγκαιότητα σχεδιασμού εκπαιδευτικών συστημάτων προσαρμοσμένων στις εξαιρετικές ικανότητες των χαρισματικών μαθητών γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Οι προαπαιτούμενες αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να είναι ριζικές και να συμπεριλαμβάνουν την οικογένεια ως σύστημα. Η εύρεση και κατανόηση των παραγόντων υποεπίδοσης των χαρισματικών παιδιών αποτελεί τη βάση ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού συστήματος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
AL-DHAMIT, Y., & KREISHAN, L. (2016). Gifted students’ intrinsic and extrinsic motivations and parental influence on their motivation: From the self-determination theory perspective. Journal of Research in Special Educational Needs, 16(1), 13-23.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α.-Σ. (2009). Χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.
ASSOULINE, S. G., FOLEY NICPON, M., & WHITEMAN, C. S. (2011). Cognitive and psychological characteristics of gifted students with written language disability: a reply to Lovett’s response. Gifted Child Quarterly, 55, 152.
BARBIER, K., DONCHE, V., & VERSCHUEREN, K. (2019). Academic (under)achievement of intellectually gifted students in the transition between primary and secondary education: An individual perspective. Frontiers in Psychology, 10, 2533.
BASKA, A., & VANTASSEL-BASKA, J. (2018). Interventions that work with special population in gifted education. Prufrock Press.
BASLANTI, U., & MCCOACH, B. D. (2006). Factors related to the underachievement of university students in Turkey. Roeper Review, 28(4), 210-215.
BEN-ARTZEY, S. N. (2019). The gifted child as an equal partner or minority in the sibling relationship: the parents’ perspective. Child Indicators Research, 12, 2151-2171.
BRIGANDI, C. B., SIEGLE, D., WEINER, J. M., GUBBINS, E. J., & LITTLE, C. A. (2018). The perceived relationship between participation in enrichment and the environmental perceptions of gifted secondary school students. Gifted Child Quarterly, 62(3), 289-305.
CAKIR, L. (2014). The relationship between underachievement of gifted students and their attitudes toward school environment. Social and Behavioral Sciences, 152, 1034-1038.
CATANIA, N. (2018). Gifting the ungifted: disproportionality of minority students in gifted education. Journal of the American Academy of Special Education Professionals, 66, 73.
CHAN, D. W. (2004). Social coping and psychological distress among Chinese gifted students in Hong Kong. Gifted Child Quarterly, 48, 30-38.
CLINKENBEARD, P. R. (2012). Motivation and Gifted students: Implications of Theory and Research. Psychology in the Schools, 49(7), 622-630.
DESMET, O. A., PEREIRA, N., & PETERSON, J. S. (2019). Telling a tale: how underachievement develops in gifted girls. Gifted Child Quarterly, 64(2), 85-99.
HEBERT, T. P. (2001). “If I had a new notebook, I know things would change”: bright underachieving young men in urban classrooms. Gifted Child Quarterly, 45, 174-185.
HERBERT, T. P. & MCBEE, M. T. (2007). The impact of an undergraduate honors program on gifted university students. Gifted Child Quarterly, 51, 136-145.
HERTZOG, N. B., & BENNETT, T. (2003). In whose eyes? Parents’ perspectives on the learning needs of their gifted children. Roeper Review, 26(2), 96-104.
FREEMAN, J. (1985). The psychology of gifted children. Suffolk: John Wiley and Sons.
FREEMAN, J. (1991). Gifted children growing up. London: Cassel Educational Limited.
FRENCH, L. R., WALKER, C. L., & SHORE, B. M. (2011). Do Gifted Students Really Prefer to Work Alone? Roeper Review, 33(3), 145-159.
FORD, D. Y., HARRIS, J. J., TYSSON, C. A., & TROTMAN, F. M. (2002). Beyond deficit thinking: providing access for gifted African American students. Roeper Review, 24, 52-58.
FUGATE, C. M., & GENTRY, M. (2016). Understanding adolescent gifted girls with ADHD: Motivated and achieving. High Ability Studies, 27(1), 83-109.
GALLAGHER, S., SMITH, S. R. & MERROTSY, P. (2011). Teachers’ Perceptions of the Socioemotional Development of Intellectually Gifted Primary Aged Students and their Attitudes towards Ability Grouping and Acceleration. Gifted and Talented International, 26(2), 11-23.
GARN, A. C., MATTHEWS, M. S., & JOLLY, J. L. (2010). Parental influences on the academic motivation of gifted students: a self-determination theory perspective. Gifted Child Quarterly, 54, 263-274.
GILAR-CORBI, R., VEAS, A., MINANO,P., & CASTEJON, J.-L. (2019). Differences in personal, familial, social, and school factors between underachieving and non-achieving gifted secondary students. Frontiers in Psychology, 10, 2367.
GOTTFRIED, A. W., COOK, C. R., ESKELES GOTTFRIED, A., & MORRIS, P. E. (2005). Educational characteristics of adolescents with gifted academic intrinsic motivation: a longitudinal investigation from school entry through early adulthood. Gifted Child Quarterly, 49, 172-185.
GROSS, (2005). Radical acceleration and early entry to college: A review of the research. Gifted Child Quarterly, 49, 2-14.
KANEVSKY, L., & KEIGHLEY, T. (2003). To produce or not to produce? Understanding boredomand the honor in underachievement. Roeper Review, 26(1), 20-28.
KOSHY, V. (2009). Too long neglected: giftedness in younger children. In Tom Balchin, Barry Hymer & Donna J. Matthews (Eds.), The Routledge International Companion to Gifted Education. New York: Routledge.
LOVETT, B. J. (2011). On the diagnosis of learning disabilities in gifted students: reply to Assouline et al. (2010). Gifted Child Quarterly, 55, 149-161.
MANASAWALA, S. A., & DESAI, D. N. (2019). Meeting the educational needs of a gifted child: a parent’s narrative. Gifted Education International, 35(3), 189-200.
MATTHEWS, M. S., & MCBEE, M. T. (2007). School factors and the underachievement of gifted students in a talent search summer program. Gifted Child Quarterly, 51, 167-181.
MCCOACH, D. B., SIEGLE, D., & RUBENSTEIN, L. (2020). Pay attention to inattention: exploring ADHD symptoms in a sample of underachieving gifted students. Gifted Child Quarterly, 64(2), 100-116.
MCCOACH, D. B., & SIEGLE, D. (2003). Factors that differentiate underachieving gifted students from high-achieving gifted students. Gifted Child Quarterly, 47, 144-154.
MEIER, E., VOGL, K., & PRECKEL, F. (2014). Motivational characteristics of students in gifted classes: The pivotal role of need for cognition. Learning and Individual Differences, 33, 39-46.
MOFIELD, E., & PARKER PETERS, M. (2019). Understanding underachievement: mindset, perfectionism, and achievement attitudes among gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 42(2), 107-134.
MONTGOMERY, D. (2009). Why Do the Gifted and Talented Underachieve? How Can Masked and Hidden Talents Be Revealed? In Diane Montgomery (Ed.), Able, Gifted and Talented Underachievers (pp. 145-168). Chichester: John Wiley & Sons.
MORISANO, D., & SHORE, B. A. (2010). Can Personal Goal Setting Tap the Potential of the Gifted Underachiever? Roeper Review, 32(4), 249-258.
RAYNERI, L. J., GERBER, B. L., & WILEY, L. P. (2006). The relationship between classroom environment and the learning style preferences of gifted middle school students and the impact on levels of performance. Gifted Child Quarterly, 50, 104.
REIS, S. M., & MCCOACH, D. B. (2000). The Underachievement of Gifted Students: What Do We Know and Where Do We Go? Gifted Child Quarterly, 44, 152-170.
RIDGLEY, L. M., DAVIA RUBENSTEIN, L., &CALLAN, G. L. (2020). Gifted underachievement within a self-regulated learning framework: Proposing a task-dependent model to guide early identification and intervention. Psychology in the Schools, 57(9), 1365-1384.
RIMM, S. B. (2003). Underachievement: A National Epidemic. In Nicholas Colangelo & Gary A. Davis (Eds.), Handbook of Gifted Education: 3rd edition (pp. 424-443). Boston: A & B.
RIMM, S. B. (2008). How to parent so children will learn: Strategies for raising a happy achieving child. Scottsdale, AZ: Great Potential Press.
PETERSON, J. S. (2001). Successful adults who were once adolescent underachievers. Gifted Child Quarterly, 45, 236-250.
PETERSON, J., DUNCAN, N., & CANADY, K. (2009). A longitudinal study of negative life events, stress, and school experiences of gifted youth. Gifted Child Quarterly, 53, 34-49.
SCHULTZ, R. A. (2002A). Illuminating realities: A phenomenological view from two underachieving gifted learners. Roeper Review, 24(4), 203-212.
SCHULTZ, R. A. (2002b). Understanding giftedness and underachievement: at the edge of possibility. Gifted Child Quarterly, 46, 193-208.
SIEGLE, D., RUBENSTEIN, L., & MCCOACH, D. B. (2020). Do you know what I'm thinking? A comparison of teacher and parent perspectives of underachieving gifted students' attitudes. Psychology in the Schools, 57(10), 1596-1614.
SIEGLE, D., & MCCOACH, D. B. (2018). Underachievement and the gifted child. In S. I. Pfeiffer, E. Shaunessy-Dedrick, & M. Foley-Nicpon (Eds.), APA handbooks in psychology. APA handbook of giftedness and talent (pp. 559–573). American Psychological Association.
STEENBERGEN-HU, S., OLSZEWSKI-KUBILIUS, P., & CALVERT, E. (2020). The effectiveness of current interventions to reverse the underachievement of gifted students: findings of a meta-analysis and systematic Review. Gifted Child Quarterly, 64(2), 132-165.
SOUSA, D. A. (2009). How the gifted brain learns (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.
YOON, J., KIM, K. J., & KOO, K. (2020). Enrichment program for the ethnic minority of gifted and talented students in science and engineering. International Journal of Science Education, Part B, Communication and Public Engagement, 1(10), 36-50.
YUNDAI, D., SWANSON, J. A., & CHENG, H. (2011). State of research on giftedness and gifted education: A survey of empirical studies published during 1998-2010 April. Gifted Child Quarterly, 55, 126-138.
VANTASSEL-BASKA, J. (2009). The role of gifted education in promoting cultural diversity. In Tom Balchin, Barry Hymer & Donna J. Matthews (Eds.), The Routledge International Companion to Gifted Education. New York: Routledge.
WOO, H., BANG, N. M., CAULEY, B., & CHOI, N. (2017). A Meta-analysis: school-based intervention programs targeting psychosocial factors for gifted racial/ethnic minority students. Journal for the Education of the Gifted, 40(3), 199-219.
WORRELL, F. C., & DIXSON, D. D. (2018). Recruiting and retaining underrepresented gifted students. In Pfeiffer S. (Eds), Handbook of Giftedness in Children (pp. 209-226). Cham: Springer.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)