Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Τόμ. 27 Αρ. 1 (2021): Περί Χαρισματικότητος

Δημοσιευμένα: 14-09-2021

Total pages 228

Προλογικό σημείωμα

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

«Παιδιά-Θαύματα» με Εξαιρετικά Υψηλό Δείκτη Νοημοσύνης

Ευτυχία Μητσοπούλου, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Αίτια που Οδηγούν στην Υποεπίδοση των Χαρισματικών Παιδιών

Ειρήνη Ξυπολιτά, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Ο Ρόλος των Βιολογικών και Γενετικών Παραγόντων στο Επίπεδο της Ευφυΐας

Βασιλική Ντόφη, Καλομοίρα Νιαστή, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης στα χαρισματικά παιδιά

Αικατερίνη Πλούμπη, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Χαρισματικότητα και Πολιτισμική Ετερότητα

Ιώ Θεοδωρίτση, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Σοφία και δημιουργικότητα σε χαρισματικούς μαθητές

Ευαγγελία Καρανάνα, Όλγα Κόφα, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου