Τόμ. 27 Αρ. 1 (2021): Περί Χαρισματικότητος

Δημοσιευμένα: 14-09-2021

Total pages 228

Προλογικό σημείωμα

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

«Παιδιά-Θαύματα» με Εξαιρετικά Υψηλό Δείκτη Νοημοσύνης

Ευτυχία Μητσοπούλου, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Αίτια που Οδηγούν στην Υποεπίδοση των Χαρισματικών Παιδιών

Ειρήνη Ξυπολιτά, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Ο Ρόλος των Βιολογικών και Γενετικών Παραγόντων στο Επίπεδο της Ευφυΐας

Βασιλική Ντόφη, Καλομοίρα Νιαστή, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης στα χαρισματικά παιδιά

Αικατερίνη Πλούμπη, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Χαρισματικότητα και Πολιτισμική Ετερότητα

Ιώ Θεοδωρίτση, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Σοφία και δημιουργικότητα σε χαρισματικούς μαθητές

Ευαγγελία Καρανάνα, Όλγα Κόφα, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου