Εικόνα του αγίου Γεωργίου στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών αποδιδόμενη στον Γεώργιο Κλόντζα


Δημοσιευμένα: Ιουλ 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα Γεώργιος Κλόντζας ζωγράφος μουσείο Μπενάκη Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθήνα
Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
Περίληψη

Το 1916 αγοράστηκε από το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών εικόνα που παριστά σε αστικό τοπίο ως σκηνικό βάθος τον έφιππο άγιο Γεώργιο δρακοντοκτόνο να ελευθερώνει τη βασιλοπούλα. Η εικόνα, με βάση τα περίπου πενήντα γνωστά έργα του Κλόντζα όπως επίσης και με την ομόθεμη και ενυπόγραφη εικόνα του στο Μουσείο Μπενάκη, μπορεί να αποδoθεί στον ίδιο καλλιτέχνη. Αυτήν την απόδοση ευνοούν τα καλλιτεχνικά και εικονογραφικά της στοιχεία που προσομοιάζουν στον χρωστήρα του Κλόντζα και μπορούν να τη χρονολογήσουν στο τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα. Τέλος δε, το ιδιαίτερο βάρος που δίνεται στην εκκοσμίκευση του θέματος αφήνει υπόνοιες για τον προορισμό του έργου που μάλλον είναι διάφορος από εκείνον του θρησκευτικού.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)