Τόμ. 6 (2005)

Δημοσιευμένα: 2005-07-01

Παρώθηση και στάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλωσσάς

Μαρία Ζαφειροπούλου (Maria Zafiropoulou), Κατερίνα Ζησάκη (Katerina Zisaki), Ευαγγελία Παππά (Evagelia Papa)

Η ικανότητα των νηπίων να αναγνωρίζουν τα οδικά σήματα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής. Πιλοτική μελέτη.

Ευαγγελία Μαυρικάκη (Evagelia Mavrikaki), Αργύρης Κυρίδης (Argiris Kiridis), Καλλιόπη Τοζακίδου (Kaliopi Tozakidou), Αναστασία Προύσαλη

Τηλεοπτικές συνήθειες ηαιδιών ηλικίας 5,5-6,5 ετών

Βασίλειος Οικονομίδης (Vasilios Ikonomidis)