| More
Αναζήτηση

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 10, Αρ. 1 (2014) Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Περίληψη  PDF
Πάνος Αναστασιάδης
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (2020) Εξ αποστάσεως μουσειακή εκπαίδευση στην προσχολική αγωγή. Έρευνα Δράσης: Η δημιουργία ενός εικονικού μουσείου στο νηπιαγωγείο; Distance Museum Education in pre-school education. Action Research: The creation of a virtual museum in pre-school. Περίληψη  PDF
Όλγα (Olga) Μουρατίδου (Mouratidou), Ευαγγελία (Evangelia) Μανούσου (Manousou)
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (2019) Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μία Έρευνα Δράσης για την αναπλήρωση των μαθημάτων για τους μαθητές που απουσιάζουν περιστασιακά από το σχολείο Περίληψη  PDF
Κυβέλη Παπανικολάου, Ευαγγελία Μανούσου
 
Τόμ. 15, Αρ. 2 (2019) Ανοικτή Εκπαίδευση και Πολιτικές για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη Σχολική Εκπαίδευση: Μια Συγκριτική Μελέτη Περίληψη  PDF
Χαράλαμπος Μουζάκης, Λευκοθέα Μπινιάρη, Σοφία Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 4, Αρ. 1 (2008) Open Education Vol.4, Num.1, 2008 Περίληψη  PDF
Συνολικό Τεύχος
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (2021) Προκλήσεις και καλές πρακτικές για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της πανδημίας Περίληψη  PDF
Ευαγγελία Μανούσου, Βασιλική Ιωακειμίδου, Σοφία Παπαδημητρίου, Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα
 
Τόμ. 15, Αρ. 2 (2019) Η Έρευνα για την Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ. Μία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Περίληψη  PDF
Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Μαρία Ι. Κουτσούμπα
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (2018) Αξιοποίηση του συστήματος διαχείρισης μάθησης LAMS για την εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Περίληψη  PDF
Ιωάννα Κονταξή, Ελένη Ρώσσιου
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (2021) Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση: Εφαρμογή της Αντεστραμμένης Τάξης την Περίοδο της Τηλεκπαίδευσης Περίληψη  PDF
Ευάγγελος Αλέξανδρος Κελεσίδης, Ιωάννα Μανάφη
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (2016) Προδιαγραφές σχεδιασμού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης από απόσταση για τους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων στη Θράκη Περίληψη  PDF
Θεοδόσης Αναστασιάδης, Ευαγγελία Μανούσου
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2012) Συνολικό Τεύχος Περίληψη  PDF
Συνολικό Τεύχος
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (2020) Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξ αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση Περίληψη  PDF
Sofia Theodor Papadimitriou
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (2021) Η Ανεστραμμένη Τάξη στη Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια Ανασκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας Περίληψη  PDF
Χαράλαμπος Μουζάκης, Παναγιώτα Δανοχρήστου, Γιώργος Κουτρομάνος
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (2019) Η διδακτική των Μαθηματικών μέσω της Τέχνης με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Περίληψη  PDF
Γεωργία Τζήλου, Σοφία Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 11, Αρ. 1 (2015) Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Περίληψη  PDF
Αδάμος Αναστασίου, Δέσποινα Ανδρούτσου, Παναγιώτης Γεωργάλας
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (2016) Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία μέσα από το παράδειγμα μιας έρευνας δράσης στη μουσειακή αγωγή Περίληψη  PDF
M. Βέργου, Μαρία Κουτσούμπα, Χαράλαμπος Μουζάκης
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (2020) Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Περίληψη  PDF
Παναγιώτης Αναστασιάδης
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (2020) Δημιουργία Πολυμορφικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος με τη μέθοδο της ΕξΑΕ στην ενότητα «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» της Στ’ τάξης: «Αναπνευστικό σύστημα» Περίληψη  PDF
Αντώνης Νιανιούρης, Μιχαήλ Καλογιαννάκης
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (2016) Διερεύνηση συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας μαθηματικών με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Περίληψη  PDF
Νικόλαος Παπαφιλίππου, Θρασύβουλος Τσιάτσος, Ευαγγελία Μανούσου, Αντώνης Λιοναράκης
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (2017) Εφαρμογή και αξιολόγηση του μαθήματος με τίτλο «Μαθαίνω πως να μαθαίνω να αθλούμαι» που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός ομίλου αριστείας στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών Περίληψη  PDF
Νίκος Καμπύλης
 
0 - 0 από 63 Στοιχεία > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.