Ένα άγνωστο χειρόγραφο του κωδικογράφου Ιωάσαφ και οι μικρογραφίες του: το ψαλτήριο Christ Church Arch. W. Gr. 61 (πίν. 100-104)


Δημοσιευμένα: Jan 11, 1976
Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Περίληψη

Μη διαθέσιμη περίληψη

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)