Τόμ. 13 Αρ. 1 (2024)

Δημοσιευμένα: 2024-01-05

Ενίσχυση των συμμετοχικών πρακτικών στην προσχολική εκπαίδευση: Μετασχηματίζοντας την ερευνητική γνώση σε εκπαιδευτικό υλικό

Σοφία Αυγητίδου, Σόνια Λυκομήτρου, Βασιλική Αλεξίου, Μαρία Μπιρμπίλη, Μαρία Αμπαρτζάκη, Μαρία Καμπεζά, Κυριακή Βέλκου, Σεβαστή Θεοδοσίου